Iktatószám: 2142310/2017/N.

Időbélyeg: Zsili636232845388749767.

Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és

nyilvántartási számon

adatkezelő Zsilip Art Center Kft.

székhely/lakcím 1133, Budapest, Visegrádi u. 109.

adatkezelés megnevezése ” marketing – zsilipfetotanoda.hu. . ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-114057/2017.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az

érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő

bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk.

Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés

nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerűségének

biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége.

Budapest, 2017.02.22.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat NAIH-114057