ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek
A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Zsilip Art Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65, adószám: 25519093-2-42) kizárólagos tulajdonában álló www.zsilipfestotanoda.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon regisztrál, vásárol vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.
A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.


2. Alapfogalmak
Üzemeltető: Zsilip Art Center Kft.

  • Regisztrálás: A Weboldalon keresztül történő regisztrálás az Eseményre
  • Vásárlás: A webshopban történő vásárlása a Weboldalon keresztül
  • Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
  • Szolgáltatás: Festőkurzus, Konzultáció, Festőtábor, Restaurálás, Festmény zsűrizés Esemény:Konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Zsilip festészeti oktatás, vagy egyéb esemény Weboldal: www.zsilipfestotanoda.com és annak minden aloldala. Oktató: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, irányítja az Eseményt


3. A Zsilip Tanoda működése

A Zsilip Tanoda Kurzusai olyan festészeti Események, melynek során Felhasználó a Zsilip oktatóinak segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmények és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, helyszíne, oktatója és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az oktató tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.
A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és az oktató, változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.
A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A weboldal működtetője törekszik arra, hogy időben induljon és 4-6 óra alatt megtörténjen a festés, rajzolás, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

4. Regisztrálás

Regisztrálást a Weboldalon a kurzusok kiválasztásával, és a regisztráció űrlap kitöltésével lehet megejteni. A regisztrációhoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • Számlázási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám

A Regisztráció megerősítéséhez, a tanfolyamdíj 30%-nak átutalásával, vagy Paypal használatával történik. A sikeres befizetésről a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus számlával értesíti Felhasználót. Nem minősül regisztrációnak a: facebook üzenet, sms, telefonos bejelentkezés, csakis és kizárólag elektronikus formában fogadunk el helyfoglalást, a regisztrációs űrlap kitöltésével.

5. Lemondás
Nagyon sajnálnánk ha nem tudnál jönni, de ne aggódj, a pénzed nem veszik el, amennyiben legkésőbb 3nappal /72 óra/ a kurzus kezdete előtt mondod le! Ha valamilyen okból nem tudsz részt venni a tanfolyamon, a befizetett összeget felhasználhatod a következő ugyanilyen foglalkozáson 1 HÓNAPON BELÜL!
Amennyiben 2 vagy 4 alkalmas tanfolyamra jelentkezel és 2 vagy 4 helyet foglalsz le a befizetéssel, úgy a befizetett foglalót csak ugyanennyi alkalomból, ugyanolyan tematikájú tanfolyam árából van lehetőség jóváírni.
Az új , pótlásra kiválasztott időpontra be kell regisztrálni és az üzenet mezőben jelezni, hogy mely alkalmat szeretnéd pótolni és melyik napon.
Azonban ha nem mondod le legkésőbb 3 nappal /72 órával/ a kurzus kezdete előtt, a foglaló elveszik.
Pótlás lemondása esetén, nincs lehetőség új időpontot foglalni a pótlásra!
CSAK ÍRÁSBAN TUDUNK LEMONDÁST ELFOGADNI!
AZ AJÁNDÉK UTALVÁNYOKRA IS UGYANEZ ÉRVÉNYES!
PÉNZ VISSZAFIZETÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG .

6. Vásárlás
A Weboldalon a közösségi festés szolgáltatás mellett, festészeti kellékek, festmények, ajándékutalvány vásárlására is lehetőség van. Az online számlát a rendszer a fizetést követően elektronikus úton küldi meg a Felhasználónak, a megvásárolt tárgy személyesen is átvehető a Zsilip Art Center Festőtanodában, előre egyeztetett időpontban, vagy postán, futárszolgálattal szállítjuk a Felhasználónak

7. Promóciók
A Tulajdonosnak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy a webshop termékek áraiból. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

8. Képek megőrzése
A Szolgáltató a Zsilip Tanodában hagyott képeket 2 hétig őrzi, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Irányadó jog, felügyeleti szervek
Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.


A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu
Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@zsilipfestotanoda.com